SUI HE | OK! MAGAZINE CHINA – FEBRUARY 2018 | LIU ZONGYUAN

SUI HE | OK! MAGAZINE CHINA – FEBRUARY 2018 | LIU ZONGYUAN

Model: Sui He

Photography: Liu Zongyuan

Styling: Kell Hsu

Hair: He Zhiguo

Makeup: Littte Super